Chủ đề

Ngữ âm căn bản cho người bắt đầu

966000đ
Cùng xem nội dung khóa học nhé!

Ngữ âm

Bài 1. /i:/ và /ɪ/

At the canteen - Bắn tiếng Anh như gió tại căng-tin

Bài 2: /u:/ & /ʊ/

At a Japanese restaurant – Tự tin giao tiếp sang chảnh tại nhà hàng Nhật

Bài 3: /e/ và /æ/

At the café – Chém gió tiếng Anh ở quán café

Bài 4: /ɑ:/ và /ᴧ/

At the supermarket – Tiếng Anh chuẩn, tránh thực phẩm bẩn

Bài 5: /ᴐ:/ và /ɒ/

At the food stall – Giao tiếp tiếng Anh tự nhiên tại quầy

Bài 6: /ɜ:/ và /ǝ/

At the bakery - Tiếng Anh ngọt lịm ở cửa hàng bánh

Exam 1

Bài 7: /ıǝ/, /ʊǝ/ và /eǝ/

Go shopping for souvenirs – Thỏa thích lựa hàng nhờ tiếng Anh

Bài 8: /eı/, /ᴐı/ và /aı/

Go shopping for a new house – Nhà mới phơi phới tiếng Anh

Bài 9: /ǝʊ/ và /aʊ/

Go shopping for a child - Mua sắm tẹt ga cho em bé

Exam 2

Bài 10: /p/ và /b/

Prepare for a job interview – Sẵn sàng chinh phục nhà tuyển dụng

Bài 11: /t/ và /d/

Introduce yourself – Tự tin giới thiệu bản thân

Bài 12: /k/ và /g/

Your life goals – Mục tiêu cuộc đời của bạn là gì?

Bài 13: /f/ và /v/

What makes you a good fit for this job? – Vì sao bạn phù hợp với công việc này?

Bài 14: /s/ và /z/

What are your strengths and weaknesses? – Điểm mạnh và điểm yếu

Exam 3

Bài 15: /θ/ và /ð/

How many members are there in your family? – Gia đình bạn có bao nhiêu người?

Bài 16: /ʃ/ và /ȝ/

How is she like? – Cô ấy là người như thế nào?

Bài 17: /tʃ/ và /dȝ/

A perfect match – Cặp đôi hoàn hảo

Exam 4

Bài 18: /m/, /n/ và /ƞ/

In my free time – Bạn làm gì trong thời gian rảnh?

Bài 19: /h/ và /j/

Did you have a great time? – Kì nghỉ của bạn có vui không?

Bài 20: /l/, /w/ và /r/

Which sport do you like? – Môn thể thao ưa thích của bạn là gì?

Exam 5

Final exam